مقدمه

ما در اروم دنتال به حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی مشتریان خود احترام می‌گذاریم. این سیاست به منظور اطلاع‌رسانی به شما در خصوص نحوه جمع‌آوری، استفاده و به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی شما توسط ما تدوین شده است.

اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌کنیم

ما ممکن است اطلاعات شخصی زیر را از شما جمع‌آوری کنیم:

 • نام و نام خانوادگی
 • آدرس ایمیل
 • شماره تلفن
 • کدملی
 • آدرس پستی
 • اطلاعات مربوط به سفارشات شما
 • اطلاعات مربوط به پرداخت‌های شما
 • اطلاعات مربوط به سوابق پزشکی شما (در صورت لزوم)

نحوه استفاده از اطلاعات

ما از اطلاعات شخصی شما برای موارد زیر استفاده می‌کنیم:

 • پردازش سفارشات شما
 • ارائه خدمات به شما
 • ارسال ایمیل‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی
 • بهبود خدمات و محصولات خود
 • انجام تحقیقات و آمار

به اشتراک گذاشتن اطلاعات

ما اطلاعات شخصی شما را با اشخاص ثالث به اشتراک نمی‌گذاریم مگر در موارد زیر:

 • با شرکت‌های تابعه و همکاران ما به منظور ارائه خدمات به شما
 • با شرکت‌های حمل و نقل برای ارسال سفارشات شما
 • با شرکت‌های پرداخت برای پردازش پرداخت‌های شما
 • با مراجع قانونی در صورت ضرورت

امنیت اطلاعات

ما از اقدامات امنیتی مناسب برای محافظت از اطلاعات شخصی شما در برابر دسترسی غیرمجاز، استفاده نادرست، افشا، تغییر یا تخریب استفاده می‌کنیم.

حقوق شما

شما حق دسترسی به اطلاعات شخصی خود، اصلاح یا حذف آن را دارید. همچنین می‌توانید از ما بخواهید که از ارسال ایمیل‌های تبلیغاتی به شما خودداری کنیم.

کودکان

ما از کودکان زیر 13 سال اطلاعات شخصی جمع‌آوری نمی‌کنیم.

تغییرات در سیاست حفظ حریم خصوصی

ما ممکن است این سیاست را در آینده تغییر دهیم. در صورت تغییر این سیاست، نسخه جدید آن را در وب سایت خود منتشر خواهیم کرد.

تماس با ما

اگر سوالی در خصوص این سیاست دارید، می‌توانید با ما تماس بگیرید.